# Name Place Phone
1 Pratheeksha Bhavan Ayathupady 9496081760
2 St. Joseph's Santhi Bhavan Bethlehem 04852 - 263253
3 Maria Nivas Balamandiram Chilavu 9847158405
4 Snehagiri Convent Delhi- Faridabad 7838902055
5 Alphonsa Convent Erattayar 9544537822
6 Santhi Sadhan Kaloor 9497196511
7 Vimala Bhavan Karikulam
8 Snehagiri Convent Konni 8547009548
9 Krupalayam Koratty 9447679874
10 Don Bosco Care Home Kuthupara 9495576916
11 Snehagiri Convent Mulakuvally 9947435231
12 Love Home Njarakkad 9446122849
13 St.Mary's Provincial House Oonnukal 0485-2856399, 9496710473
14 Prasanth Bhavan Pareekkanni 04852-855816
15 Maria Bhavan Punchavayal
16 Snehagiri Convent Punjab - Barnala 7814730051
17 Mercy Home Vaikom 9497818131
18 Amala Bhavan Vaikom 9496500444
19 Snehagiri Convent Vanchimala 9605261033
20 Karuna Bhavan Vazhakkala 9061660240