# Name Place Phone
1 Alphonsa Convent Erattayar 04868 256646, 09544537822
2 St. Joseph Santhibhavan Vazhakkulam 08547263253